Ogrzewanie podczerwienią

Seveco oferuje ekologiczne i wysokiej jakości produkty w korzystnych cenach.

Zajmujemy się sprzedażą oraz montażem systemu ogrzewania podczerwienią.


Nasze folie to bardzo ekonomiczny a także zdrowy sposób ogrzewania, który może być świetnym rozwiązaniem w walce ze smogiem.

Misją naszej firmy jest modernizacja Polskiego rynku grzewczego poprzez stosowanie najnowocześniejszej technologii wykorzystującej promieniowanie podczerwone jako system ogrzewania. Zapewniamy naszym klientom ekonomiczne a przede wszystkim zdrowe ciepło, które jest innowacyjną alternatywą dla tradycyjnych sposobów ogrzewania

Specjalizujemy się w montażu systemu ogrzewania podczerwienią. Ogrzewanie podczerwienią jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnych urządzeń grzewczych.

Zasada działania ogrzewania


Ogrzewanie podczerwienią przypomina odczuwanie ciepła generowanego przez słońce. Dzięki technologii emisji fal elektromagnetycznych cała energia generowana przez folie grzewcze lub panele przechodzi bez strat przez powietrze w pomieszczeniu i ogrzewa bezpośrednio ściany, ludzi oraz wszystkie obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Ogrzane przedmioty oddają z kolei ciepło, dzięki czemu mamy do czynienia z dwoma rodzajami ciepła w przypadku ogrzewania podczerwienią:

  • Ciepło generowane bezpośrednio przez folię, lub panele na podczerwień w postaci promieni podczerwieni.
  • Ciepło oddawane przez ogrzane przedmioty i ściany.

 

Bardzo cienka folia grzewcza, zaledwie 0,4 mm grubości, to innowacyjny system ogrze­wania w technologii podczerwieni długofalowej.

 
 
 

Elementem grzejnym jest tkanina karbonowo-włóknista, na która składa się mieszanina włókien węglowych i pasty karbonu. Dzięki zasto­so­waniu tkaniny z włókna karbo­nowego wydłuża się żywotność produktu, nawet trzykrotnie (powyżej 30 lat) i eliminuje ryzyko miejscowego przegr­zania powierzchni. Seveco wykorzystuje opatentowaną technologię, której właściwości przewyższają alternatywne rozwiązania. Folia osiąga maksy­malną pożądaną tempe­raturę w zaledwie 3 minuty. To folia niskotemperaturowa, zakres temperatur to 36-45°C.

Głównym elementem jakości i bezpiec­ze­ństwa tego rozwiązania jest użycie płyt miedzianych z paskiem srebra. Dzięki precy­zyjnej metodzie klejenia spec­jalnym prze­wo­dzącym polimerem folia Heatflow eliminuje pows­tanie łuku i niepożądane iskrzenie.

Naszą folię grzewczą można instalować zarówno w trakcie budowy nowych obiektów jak i podczas remontów, nadaje się jako podstawowe ogrze­wanie lub jako ogrze­wanie uzupe­łniające, we wszystkich typach budynków. Nie ma ograniczeń w wyborze nawierzchni odpowiednie pod parkiet, laminat, panele, płytki ceramiczne, dywan. Prosty i szybki montaż systemu grzewczego, na każdej suchej powierzchni (podłoga), nieza­leżnie od kształtu i wiel­kości ogrze­wanych pomieszczeń. Folia o szerokości 1 m, może zostać podzielona wzdłuż na dwa paski o szerokości 0,5 m. Folia Seveco daje możliwość pono­wnego użycia!

Folia Seveco zapewnia komfortowe ogrze­wanie i ciepło na wysokim poziomie. W poró­wnaniu do tradycyjnych grzej­ników elek­trycznych, można osiągnąć oszc­zęd­ności nawet do 40%. Poprawia jakość powietrza, w ogrze­wanym pomieszc­zeniu tworzy wyjątkowy mikro­klimat, przy zacho­waniu odpowiedniej wilgot­ności. Dodatkowo wykazuje dzia­łanie anty­bak­te­ryjne dzięki nasy­ceniu powietrza anionami.

Ten sam efekt ma miejsce w słoneczny dzień. Odczuwamy różnicę pomiędzy temperaturą w cieniu oraz "na słońcu" chociaż rzeczywista temperatura jest identyczna. Najważniejsza różnica między ogrzewaniem podczerwienią, a konwencjonalnym polega na dystrybucji energii cieplnej. Konwencjonalny grzejnik ogrzewa powietrze punktowo powodując obieg powietrza, z którym przemieszcza się kurz. W tym układzie wykorzystywana jest tylko część energii cieplnej ponieważ ciepłe powietrze jako lżejsze utrzymuje się w górnej części pomieszczenia. Różnica temperatury powietrza między podłogą a sufitem może wynosić nawet 10-12 stopni C. Folia grzewcza ogrzewa jednocześnie całe powierzchnie znajdujące się w pomieszczeniu ( tak jak np. Słońce ogrzewa powierzchnie w szklarni ) nie powodując przy tym zmiany wilgotności. Wydajność tego rodzaju ogrzewania jest bardzo wysoka. Promieniowanie podczerwone nie jest szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi, identyczne przecież emituje Słońce. Kolejną ważną zaletą są możliwości montażowe. Nasze folie można zamontować dokładnie w każdej części pomieszczeń ( sufit, ściany, podłoga, pod wylewkę betonową lub jako kolumny grzewcze )

 

Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podczerwienią?

Niskie koszty instalacji i eksploatacji w stosunku do innych systemów grzewczych
Nowoczesna i ekologiczna technologia
Wysoki komfort użytkowania
Właściwości lecznicze
Nowoczesny wygląd
Bezpieczna i cicha technologia grzewcza
Bezpieczeństwo - całkowite wyeliminowanie zaczadzenia.
Komfort i wygoda - bezobsługowe ogrzewanie, inteligentny system sterowania, bezawaryjne działanie folii, nie wymaga serwisowania, działa bezszelestnie.
Bezpieczne ciepło dla alergików.
Praktyczność - kotłownie zmienisz na spiżarnie, bark kaloryferów, czyste ściany, większe możliwości aranżacyjne
20 lat gwarancji